ANBI - Kempischinloophuis

Kempisch Inloophuis.
Ga naar de inhoud

ANBI

 
1.    Naam van de instelling:    Stichting Kempisch Inloophuis.
 
2.    RSIN :                           8546.13.031.
 
3.    K.v.K.:                          62042734.
 
4.    Bezoekadres :                 De Hoeksteen, Marktstraat 20, 5531 AT, Bladel.
 
5.    Postadres :                     Albrecht Rodenbachplein 66, 5531 TA, Bladel.
 
6.    Telefoon :                      06 14 59 99 00.
 
7.    Website :                       www.kempischinloophuis.nl.
 
8.    E-mailadres:                   info@kempischinloophuis.nl.

9. Doelstelling
Stichting Kempisch inloophuis stelt zich ten doel om dicht bij huis een ontmoetingsplaats te bieden voor mensen die met kanker te maken hebben. De Stichting streeft ernaar om binnen de Brabantse Kempen naamsbekendheid op te bouwen waardoor zij wordt herkend als een eerste laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen die daar behoefte aan hebben.

10. Hoofdlijnen beleidsplan
De Stichting is opgericht op 05 december 2014 Het bestuur van de stichting heeft begin 2015 een beleidsplan geformuleerd. Het beleid is nu en in de komende jaren gericht een grotere naamsbekendheid en inwoners van de Brabantse Kempen vertrouwd te maken met het bestaan en de doelstellingen van de stichting. Een communicatieplan is daarvoor ontwikkeld. Het beleid is voor 2016 gericht op deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers en het degelijk funderen van de stichting. Op langere termijn zal het eigen gezicht van de stichting en de kwaliteit van de dienstverlening worden verbreed.

11. Statutaire bestuurssamenstelling:
Voorzitter :                  Mevrouw E.M. Soetens.
Secretaris  :                       Mevrouw C.T.G. Timmermans.
Penningmeester :          De heer G.H.M. Janssen.
                         
12. Beloningsbeleid
Overeenkomstig artikel 4 lid 4 van de statuten is aan het vervullen van enige functie in het bestuur generlei vergoeding verbonden.

13. Activiteiten
De stichting heeft in de korte periode van haar bestaan mogen ervaren dat zij voorziet in een groeiende behoefte. Volgens de statuten loopt het boekjaar van de stichting van 01 januari 2019 - 31-december 2019 .

14. Financiële verantwoording
In de vorm van een jaarrekening is over 2019 een financieel verslag samengesteld.(Zie onderstaande PDF)


Gevestigd  :
Marktstraat 20
5531 AT Bladel
Terug naar de inhoud