Missie, Visie en Beleid - Kempischinloophuis

Kempisch Inloophuis.
Ga naar de inhoud

Missie, Visie en Beleid

Missie

Het Kempisch Inloophuis in Bladel biedt mensen  met kanker en hun naasten in een warme, huiselijke omgeving psychosociale ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, informatievoorziening, lotgenotencontact, activiteiten en workshops. Daarnaast kan, indien gewenst, een therapeut worden aanbevolen. Voor Kempisch Inloophuis is het uitgangspunt dat de behoefte van de gast centraal staat. Daar gaan we actief naar op zoek en sluiten we zoveel mogelijk op aan. Uiteindelijk streven we er gezamenlijk naar dat onze gasten door kanker bewust leven.

Visie
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat veel mensen met kanker een positief effect op hun welbevinden ondervinden van psychosociale ondersteuning. Naast de reguliere, vooral somatische gerichte zorg, hebben veel mensen met kanker en hun naasten behoefte aan aanvullende begeleiding. Zij ervaren daarbij dat het maken van bewuste keuzes, het in stand houden van communicatie met naasten en het bewust stilstaan bij de levensfase waarin zij zich bevinden erg belangrijk is. Daarom zijn wij van mening dat de psychosociale ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten die daaraan behoefte hebben in heel Nederland beschikbaar en op redelijke afstand bereikbaar moet zijn.

Voor wie?
Het Kempisch Inloophuis is er voor volwassenen en kinderen die kanker hebben (gehad) maar heel nadrukkelijk ook voor hun naasten. En naasten is een breed begrip: van familieleden tot de juf op school, vrienden, buren, werkgevers en hulpverleners. Iedereen die op wat voor manier dan ook geconfronteerd is met kanker is bij ons van harte welkom. Dat geldt ook voor alle fasen van de ziekte. Iemand die de diagnose net gehoord heeft, is net zo goed welkom als iemand die midden in de behandeling zit of misschien twintig jaar geleden getroffen is door kanker. Onze gasten komen voornamelijk uit de Kempen. Maar ook voor mensen hier buiten staan de deuren van ons inloophuis vanzelfsprekend open.


Beleid
Op 17 maart 2015 zag het beleidsplan van Kempisch Inloophuis het licht.
Graag willen wij jullie hiervan kennis laten nemen .

Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG)
In onderstaande link staan de privacy spelregels opgesteld zoals ze binnen onze stichting worden toegepast.


Gevestigd  :
Marktstraat 20
5531 AT Bladel
Terug naar de inhoud