Sponsoring - Kempischinloophuis

Kempisch Inloophuis.
Ga naar de inhoud

Sponsoring

Sponsoring
Sponsoring

In Kempisch Inloophuis worden mensen met kanker en hun naasten warm verwelkomd door onze vrijwilligers. Om dit te kunnen doen is ons inloophuis volledig afhankelijk van de financiƫle steun van particulieren, bedrijven en organisaties. Kortom van iedereen die ons een warm hart toedraagt! Iedere bijdrage is van harte welkom. Ook met een kleine gift kan een groot verschil gemaakt worden en kunnen onze vrijwilligers zich dagelijks belangeloos blijven inzetten.

Ondersteunen kan op verschillende manieren:

Een gift in natura, een eenmalige donatie of structureel doneren.
Wanneer je het werk van onze vrijwilligers wilt steunen dan kun je dit doen door
Vriend van Kempisch Inloophuis te worden en je bijdrage over te maken naar:
  • RABO rekeningnummer NL69RABO 0300 6733 02
  • ten name van Stichting Kempisch Inloophuis
  • KvK-nummer: 62042734
Je kunt de stichting ook machtigen om maandelijks of jaarlijks een vast bedrag van je rekening af te schrijven.
Meer informatie hierover is te verkrijgen via Kempisch Inloophuis: info@kempischinloophuis.nl.

Subpagina''s (2): Sponsoractiviteiten Vriend van Kempisch Inloophuis.
Gevestigd  :
Marktstraat 20
5531 AT Bladel
Terug naar de inhoud